บทความ

ถาม-ตอบ


ประเภทประกาศ

ประเภทอสังหาฯ

สถิติ

 • วันที่เปิดบริการ 29 สิงหาคม 2555
 • ประกาศทั้งหมด 203,031 เรื่อง
 • สมาชิกทั้งหมด 4,920 ท่าน


 แนะนำอสังหาริมทรัพย์

     เว็บบอร์ด

รูปภาพ   หัวข้อประกาศ หมวด ราคา/เนื้อที่ เข้าชม/ความเห็น
ขายบ้านเดี่ยว     อำเภอแม่ใจ พะเยา (KK02-11546) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอแม่ใจ พะเยา (KK02-11546)  
15 ส.ค. 66  | พะเยา > แม่ใจ > แม่สุก
บ้านเดี่ยว ราคา 3,497,000 บาท
เนื้อที่
35/-
ขายบ้านเดี่ยว    อำเภอแม่ใจ พะเยา (PKK02-11639) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอแม่ใจ พะเยา (PKK02-11639)  
15 ส.ค. 66  | พะเยา > แม่ใจ > เจริญราษฎร์
บ้านเดี่ยว ราคา 2,494,000 บาท
เนื้อที่
35/-
ขายบ้านไม้ใต้ถุนสูง     อำเภอแม่ใจ พะเยา (PKK02-12867) ขาย ขายบ้านไม้ใต้ถุนสูง อำเภอแม่ใจ พะเยา (PKK02-12867)  
15 ส.ค. 66  | พะเยา > แม่ใจ > บ้านเหล่า
บ้านเดี่ยว ราคา 1,040,000 บาท
เนื้อที่
33/-
ขายบ้านเดี่ยว     อำเภอแม่ใจ พะเยา (PKK02-15310) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอแม่ใจ พะเยา (PKK02-15310)  
15 ส.ค. 66  | พะเยา > แม่ใจ > แม่ใจ
บ้านเดี่ยว ราคา 7,687,000 บาท
เนื้อที่
41/-
ขายบ้านเดี่ยว     อำเภอแม่ใจ พะเยา (PKK02-15311) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอแม่ใจ พะเยา (PKK02-15311)  
15 ส.ค. 66  | พะเยา > แม่ใจ > แม่ใจ
บ้านเดี่ยว ราคา 6,355,000 บาท
เนื้อที่
41/-
ขายอาคารพาณิชย์   อำเภอภูซาง พะเยา (PKK04-05829) ขาย ขายอาคารพาณิชย์ อำเภอภูซาง พะเยา (PKK04-05829)  
15 ส.ค. 66  | พะเยา > ภูซาง > เชียงแรง
อาคารพาณิชย์ ราคา 1,433,000 บาท
เนื้อที่
39/-
ขายอาคารพาณิชย์  อำเภอดอกคำใต้ พะเยา (PKK04-05811) ขาย ขายอาคารพาณิชย์ อำเภอดอกคำใต้ พะเยา (PKK04-05811)  
15 ส.ค. 66  | พะเยา > ดอกคำใต้ > ดอนศรีชุม
อาคารพาณิชย์ ราคา 1,404,000 บาท
เนื้อที่
75/-
ขายอาคารพาณิชย์  อำเภอเชียงคำ พะเยา (PKK04-04904) ขาย ขายอาคารพาณิชย์ อำเภอเชียงคำ พะเยา (PKK04-04904)  
15 ส.ค. 66  | พะเยา > เชียงคำ > หย่วน
อาคารพาณิชย์ ราคา 3,312,000 บาท
เนื้อที่
37/-
ขายอาคารพาณิชย์  อำเภอเมืองพะเยา พะเยา (PKK04-04076) ขาย ขายอาคารพาณิชย์ อำเภอเมืองพะเยา พะเยา (PKK04-04076)  
15 ส.ค. 66  | พะเยา > เมืองพะเยา > บ้านต๋อม
อาคารพาณิชย์ ราคา 2,970,000 บาท
เนื้อที่
32/-
ขายอาคารพาณิชย์  อำเภอเมืองพะเยา พะเยา (PKK04-05604) ขาย ขายอาคารพาณิชย์ อำเภอเมืองพะเยา พะเยา (PKK04-05604)  
15 ส.ค. 66  | พะเยา > เมืองพะเยา > เวียง
อาคารพาณิชย์ ราคา 3,580,000 บาท
เนื้อที่
70/-
ขายอาคารพาณิชย์  อำเภอเมืองพะเยา พะเยา (PKK04-05697) ขาย ขายอาคารพาณิชย์ อำเภอเมืองพะเยา พะเยา (PKK04-05697)  
15 ส.ค. 66  | พะเยา > เมืองพะเยา > บ้านต๋อม
อาคารพาณิชย์ ราคา 2,643,000 บาท
เนื้อที่
36/-
ขายอาคารพาณิชย์  อำเภอเมืองพะเยา พะเยา (PKK04-05721) ขาย ขายอาคารพาณิชย์ อำเภอเมืองพะเยา พะเยา (PKK04-05721)  
15 ส.ค. 66  | พะเยา > เมืองพะเยา > แม่กา
อาคารพาณิชย์ ราคา 4,116,000 บาท
เนื้อที่
35/-
ขาย โกดัง / โรงงาน พื้นที่ 30-3-81 ไร่ ขนาดใหญ่ที่สุด ในอ.ภูซาง จ.พะเยา. ขาย ขาย โกดัง / โรงงาน พื้นที่ 30-3-81 ไร่ ขนาดใหญ่ที่สุด ในอ.ภูซาง จ.พะเยา.  
13 ส.ค. 66  | พะเยา > ภูซาง > ภูซาง
โรงงาน ราคา 85,000,000 บาท
เนื้อที่
92/-
ขายบ้านเดี่ยว   อำเภอภูกามยาว พะเยา (PKK02-12744) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอภูกามยาว พะเยา (PKK02-12744)  
9 ส.ค. 66  | พะเยา > ภูกามยาว > ดงเจน
บ้านเดี่ยว ราคา 2,242,000 บาท
เนื้อที่
65/-
ขายบ้านเดี่ยว     อำเภอภูกามยาว พะเยา (PKK02-12959) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอภูกามยาว พะเยา (PKK02-12959)  
9 ส.ค. 66  | พะเยา > ภูกามยาว > ดงเจน
บ้านเดี่ยว ราคา 1,460,000 บาท
เนื้อที่
68/-
ขายบ้านเดี่ยว   อำเภอภูกามยาว พะเยา (PKK02-13685) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอภูกามยาว พะเยา (PKK02-13685)  
9 ส.ค. 66  | พะเยา > ภูกามยาว > แม่อิง
บ้านเดี่ยว ราคา 3,314,000 บาท
เนื้อที่
40/-
ขายบ้านเดี่ยว   อำเภอภูกามยาว พะเยา (PKK02-13880) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอภูกามยาว พะเยา (PKK02-13880)  
9 ส.ค. 66  | พะเยา > ภูกามยาว > ห้วยแก้ว
บ้านเดี่ยว ราคา 5,034,000 บาท
เนื้อที่
58/-
ขายบ้านเดี่ยว   อำเภอภูกามยาว พะเยา (PKK02-14700) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอภูกามยาว พะเยา (PKK02-14700)  
9 ส.ค. 66  | พะเยา > ภูกามยาว > ดงเจน
บ้านเดี่ยว ราคา 17,884,000 บาท
เนื้อที่
45/-
ขายบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ อำเภอภูซาง พะเยา (PKK02-10087) ขาย ขายบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ อำเภอภูซาง พะเยา (PKK02-10087)  
9 ส.ค. 66  | พะเยา > ภูซาง > สบบง
บ้านเดี่ยว ราคา 2,366,000 บาท
เนื้อที่
35/-
ขายบ้านเดี่ยว    อำเภอภูซาง พะเยา (PKK02-15289) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอภูซาง พะเยา (PKK02-15289)  
9 ส.ค. 66  | พะเยา > ภูซาง > เชียงแรง
บ้านเดี่ยว ราคา 4,836,000 บาท
เนื้อที่
47/-
ขายบ้านเดี่ยว   อำเภอภูซาง พะเยา  (PKK02-15290) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอภูซาง พะเยา (PKK02-15290)  
9 ส.ค. 66  | พะเยา > ภูซาง > ป่าสัก
บ้านเดี่ยว ราคา 9,156,000 บาท
เนื้อที่
33/-
ขายบ้านไม้     อำเภอภูซาง พะเยา  (PKK02-12958) ขาย ขายบ้านไม้ อำเภอภูซาง พะเยา (PKK02-12958)  
9 ส.ค. 66  | พะเยา > ภูซาง > ป่าสัก
บ้านเดี่ยว ราคา 3,689,000 บาท
เนื้อที่
35/-
ขายบ้านเดี่ยว    หมู่บ้านนันทวัน พะเยา (PKK02-08210) ขาย ขายบ้านเดี่ยว หมู่บ้านนันทวัน พะเยา (PKK02-08210)  
9 ส.ค. 66  | พะเยา > เมืองพะเยา > บ้านต๋อม
บ้านเดี่ยว ราคา 6,191,000 บาท
เนื้อที่
61/-
ขายบ้านเดี่ยว อำเภอเมืองพะเยา พะเยา (PKK02-10268) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอเมืองพะเยา พะเยา (PKK02-10268)  
9 ส.ค. 66  | พะเยา > เมืองพะเยา > จำป่าหวาย
บ้านเดี่ยว ราคา 3,288,000 บาท
เนื้อที่
65/-
ขายบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ อำเภอเมืองพะเยา พะเยา (PKK02-12183) ขาย ขายบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ อำเภอเมืองพะเยา พะเยา (PKK02-12183)  
9 ส.ค. 66  | พะเยา > เมืองพะเยา > เวียง
บ้านเดี่ยว ราคา 4,760,000 บาท
เนื้อที่
83/-
ขายบ้านเดี่ยว อำเภอเมืองพะเยา พะเยา (PKK02-12865) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอเมืองพะเยา พะเยา (PKK02-12865)  
9 ส.ค. 66  | พะเยา > เมืองพะเยา > แม่ปืม
บ้านเดี่ยว ราคา 1,829,000 บาท
เนื้อที่
55/-
ขายบ้านเดี่ยว อำเภอเมืองพะเยา พะเยา (PKK02-13025) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอเมืองพะเยา พะเยา (PKK02-13025)  
9 ส.ค. 66  | พะเยา > เมืองพะเยา > บ้านต๊ำ
บ้านเดี่ยว ราคา 2,467,000 บาท
เนื้อที่
36/-
ขายบ้านเดี่ยว อำเภอเมืองพะเยา พะเยา (PKK02-13483) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอเมืองพะเยา พะเยา (PKK02-13483)  
9 ส.ค. 66  | พะเยา > เมืองพะเยา > แม่กา
บ้านเดี่ยว ราคา 6,500,000 บาท
เนื้อที่
52/-
ขายบ้านเดี่ยว หมู่บ้านไฮโซเทล จีเนียสโฮม พะเยา (PKK02-14701) ขาย ขายบ้านเดี่ยว หมู่บ้านไฮโซเทล จีเนียสโฮม พะเยา (PKK02-14701)  
9 ส.ค. 66  | พะเยา > เมืองพะเยา > บ้านต๋อม
บ้านเดี่ยว ราคา 4,145,000 บาท
เนื้อที่
46/-
ขายบ้านใต้ถุนสูง อำเภอเมืองพะเยา พะเยา (PKK02-15610) ขาย ขายบ้านใต้ถุนสูง อำเภอเมืองพะเยา พะเยา (PKK02-15610)  
9 ส.ค. 66  | พะเยา > เมืองพะเยา > จำป่าหวาย
บ้านเดี่ยว ราคา 5,667,000 บาท
เนื้อที่
41/-
ขายบ้านเดี่ยว      อำเภอแม่ใจ พะเยา (PKK02-06918) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอแม่ใจ พะเยา (PKK02-06918)  
9 ส.ค. 66  | พะเยา > แม่ใจ > ศรีถ้อย
บ้านเดี่ยว ราคา 3,460,000 บาท
เนื้อที่
52/-
ขายบ้านเดี่ยว    อำเภอแม่ใจ พะเยา (PKK02-08385) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอแม่ใจ พะเยา (PKK02-08385)  
9 ส.ค. 66  | พะเยา > แม่ใจ > แม่ใจ
บ้านเดี่ยว ราคา 1,684,000 บาท
เนื้อที่
32/-
ขายบ้านเดี่ยว    อำเภอแม่ใจ พะเยา (PKK02-08398) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอแม่ใจ พะเยา (PKK02-08398)  
9 ส.ค. 66  | พะเยา > แม่ใจ > แม่ใจ
บ้านเดี่ยว ราคา 1,962,000 บาท
เนื้อที่
54/-
ขายบ้านไม้ใต้ถุนสูง อำเภอเชียงคำ พะเยา (PKK02-15558) ขาย ขายบ้านไม้ใต้ถุนสูง อำเภอเชียงคำ พะเยา (PKK02-15558)  
8 ส.ค. 66  | พะเยา > เชียงคำ > หย่วน
บ้านเดี่ยว ราคา 4,045,000 บาท
เนื้อที่
45/-
ขายบ้านเดี่ยว   อำเภอดอกคำใต้ พะเยา (PKK02-05654) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอดอกคำใต้ พะเยา (PKK02-05654)  
8 ส.ค. 66  | พะเยา > ดอกคำใต้ > ป่าซาง
บ้านเดี่ยว ราคา 966,000 บาท
เนื้อที่
103/-
ขายบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ อำเภอดอกคำใต้ พะเยา (PKK02-07173) ขาย ขายบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ อำเภอดอกคำใต้ พะเยา (PKK02-07173)  
8 ส.ค. 66  | พะเยา > ดอกคำใต้ > ห้วยลาน
บ้านเดี่ยว ราคา 931,000 บาท
เนื้อที่
34/-
ขายบ้านเดี่ยว    อำเภอดอกคำใต้ พะเยา (PKK02-08925) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอดอกคำใต้ พะเยา (PKK02-08925)  
8 ส.ค. 66  | พะเยา > ดอกคำใต้ > หนองหล่ม
บ้านเดี่ยว ราคา 1,100,000 บาท
เนื้อที่
37/-
ขายบ้านเดี่ยว   อำเภอดอกคำใต้ พะเยา (PKK02-09867) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอดอกคำใต้ พะเยา (PKK02-09867)  
8 ส.ค. 66  | พะเยา > ดอกคำใต้ > ดอกคำใต้
บ้านเดี่ยว ราคา 1,087,000 บาท
เนื้อที่
34/-
ขายบ้านเดี่ยว   อำเภอดอกคำใต้ พะเยา (PKK02-09900) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอดอกคำใต้ พะเยา (PKK02-09900)  
8 ส.ค. 66  | พะเยา > ดอกคำใต้ > สันโค้ง
บ้านเดี่ยว ราคา 1,661,000 บาท
เนื้อที่
34/-
ขายบ้านเดี่ยว   อำเภอดอกคำใต้ พะเยา (PKK02-10421) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอดอกคำใต้ พะเยา (PKK02-10421)  
8 ส.ค. 66  | พะเยา > ดอกคำใต้ > บ้านปิน
บ้านเดี่ยว ราคา 1,731,000 บาท
เนื้อที่
52/-
ขายบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ อำเภอดอกคำใต้ พะเยา (PKK02-10925) ขาย ขายบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ อำเภอดอกคำใต้ พะเยา (PKK02-10925)  
8 ส.ค. 66  | พะเยา > ดอกคำใต้ > คือเวียง
บ้านเดี่ยว ราคา 3,443,000 บาท
เนื้อที่
30/-
ขายบ้านเดี่ยว          อำเภอดอกคำใต้ พะเยา ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอดอกคำใต้ พะเยา  
8 ส.ค. 66  | พะเยา > ดอกคำใต้ > ห้วยลาน
บ้านเดี่ยว ราคา 935,000 บาท
เนื้อที่
32/-
ขายบ้านเดี่ยว   อำเภอดอกคำใต้ พะเยา (PKK02-14215) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอดอกคำใต้ พะเยา (PKK02-14215)  
8 ส.ค. 66  | พะเยา > ดอกคำใต้ > คือเวียง
บ้านเดี่ยว ราคา 1,064,000 บาท
เนื้อที่
31/-
ขายบ้านเดี่ยว   อำเภอดอกคำใต้ พะเยา (PKK02-14578) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอดอกคำใต้ พะเยา (PKK02-14578)  
8 ส.ค. 66  | พะเยา > ดอกคำใต้ > ดอกคำใต้
บ้านเดี่ยว ราคา 6,606,000 บาท
เนื้อที่
38/-
ขายบ้านเดี่ยว   อำเภอดอกคำใต้ พะเยา (PKK02-14726) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอดอกคำใต้ พะเยา (PKK02-14726)  
8 ส.ค. 66  | พะเยา > ดอกคำใต้ > บุญเกิด
บ้านเดี่ยว ราคา 942,000 บาท
เนื้อที่
30/-
ขายบ้านไม้ใต้ถุนสูง  อำเภอเชียงม่วน พะเยา (PKK02-07203) ขาย ขายบ้านไม้ใต้ถุนสูง อำเภอเชียงม่วน พะเยา (PKK02-07203)  
8 ส.ค. 66  | พะเยา > เชียงม่วน > บ้านมาง
บ้านเดี่ยว ราคา 1,078,000 บาท
เนื้อที่
42/-
ขายบ้านเดี่ยว    อำเภอเชียงม่วน พะเยา (PKK02-14256) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอเชียงม่วน พะเยา (PKK02-14256)  
8 ส.ค. 66  | พะเยา > เชียงม่วน > เชียงม่วน
บ้านเดี่ยว ราคา 6,461,000 บาท
เนื้อที่
33/-
ขายบ้านเดี่ยว  อำเภอเชียงม่วน พะเยา (PKK02-14928) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอเชียงม่วน พะเยา (PKK02-14928)  
8 ส.ค. 66  | พะเยา > เชียงม่วน > เชียงม่วน
บ้านเดี่ยว ราคา 1,364,000 บาท
เนื้อที่
34/-
ขายบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ อำเภอปง พะเยา (PKK02-05110) ขาย ขายบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ อำเภอปง พะเยา (PKK02-05110)  
8 ส.ค. 66  | พะเยา > ปง > ปง
บ้านเดี่ยว ราคา 1,249,000 บาท
เนื้อที่
32/-
ขายบ้านไม้ใต้ถุนสูง      อำเภอปง พะเยา (PKK02-10758) ขาย ขายบ้านไม้ใต้ถุนสูง อำเภอปง พะเยา (PKK02-10758)  
8 ส.ค. 66  | พะเยา > ปง > งิม
บ้านเดี่ยว ราคา 1,200,000 บาท
เนื้อที่
45/-