วิธีการหาเส้นทาง:
ลาก (ตำแหน่งต้นทาง) ไปในตำแหน่งสถานที่ ที่คุณรู้จัก เพื่อแสดงเส้นทาง ไปในจุด (ตำแหน่งทรัพย์ฯ ปัจจุบัน)